Piyano Dersleri

Başlangıç Piyano eğitiminin temel amacı, öğrencinin ileride gereksinim duyacağı piyanistik gelişimine temel oluşturacak kaliteli altyapıyı sağlamaktır. Bu eğitim öğrencinin kişisel gelişiminde de, duygusal bileşenlerinin derinleştirilmesi ve terbiye edilmesi, sanatsal yönlerinin gelişmesi, motor becerilerinin artması gibi çok yönlü ve olumlu etkiler yaratır.Bu etkilerin başlıcaları şunlardır ;

1-Vücut koordinasyonunu geliştirir

Piyano eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden yazı yazmayı kolay öğrenmelerini sağlar.Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneğini geliştirir.

2-Konsantrasyon süresini arttırır

Piyano çalarken nota takibi yapmak, eseri aynı tempoyla devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğretir.Küçük yaşlardan itibaren düzenli Piyano eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkı sağladığı kanıtlandı.

3-İşitsel ve sözel becerileri geliştirir

Piyano eğitimi alan çocuklar çevrelerindeki seslere karşı duyarlılık geliştirir. Örneğin; kalabalık ve gürültülü bir sınıfta öğretmenin sesini daha kolay ayırt edip, odaklanabilirler. Kelime hafızaları gelişir, kendilerini daha iyi ifade ederler.

4-Hızlı okuma becerisi kazandırır

Piyano çalarken aynı anda iki satırın okunması, hızlı bir nota takibi gibi gereksinimlerden dolayı Piyano çalanların daha hızlı kitap okudukları biliniyor.

5-Sayısal zekayı geliştirir

Piyano eğitiminin sol beyin fonksiyonları üzerinde etkisi büyüktür.Piyano eğitimi alan öğrencilerin okuldaki matematik ve fen alanında göstermiş oldukları başarılar yapılan araştırmalarda kanıtlandı.

6-Çalışma disiplini verir

Küçük yaşlardan itibaren düzenli alınan Piyano dersleri çocukların hayatlarını daha disiplini ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı oluyor. Her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemini farkettirir.

7-Hafızayı geliştirir

Uzun yıllar Piyano eğitimi alıp, büyük formlu eserler çalan ve bu eserlerden kendisine her an hazır halde bir repertuar hazırlayan öğrencinin; hafızasını ne kadar da geliştirdiğinin kanıtı oluyor.

8-Zekayı geliştirir

Sağ ve sol beyni aynı anda kullanmak sinirsel bağlantıları güçlendirir. Piyano ve IQ arasındaki bağlantı oldukça çarpıcı! Okul öncesi çağlardan itibaren Piyano eğitimi alan çocukların IQ ları %50 oranında artıyor.

9-Dil ve müzik bağlantısı

Beynimizde dil ve müzik merkezleri birbirlerine benzeşik olarak çalışır. Küçük yaşta başlayan Piyano eğitimi çocukların birden fazla dil öğrenmesini kolaylaştırıyor.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al