Twin Plane Eğitim Programı

Twin plane  – tree

İkizçınar anaokulu olarak kendi geliştirmiş olduğumuz Twin Plane eğitim programını uygulamaktayız. Twin plane karma bir eğitim programıdır ve tüm gelişlim alanlarını eşit şekilde destekler. (sosyal ,duygusal ,fiziksel ,dil ,bilişsel ,öz-bakım ,-psikomotor ) Programın amacı çocukların gelişimsel özelliklerini desteklemektir. Öğrenme süreçleri planlanırken Çocukların ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınır. Tüm bu koşullar doğrultusunda Değerlendirme ve göstergeler esas alınarak ,çocukların yaş seviyelerine göre eğitim süreçleri oluşturulur ve onları bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst düzeye taşımak bu programın hedefidir.

Okul öncesi dönemdeki çocukların ,dikkat süreleri oldukça kısadır.Bu nedenle gün içerisindeki etkinliklerin çeşitlendirilmesi önemlidir. Twin plane eğitim programı hazırlanırken ;etkinliklerin çeşitliliğine ,çocukların dikkat sürelerinin uzatılmasına ,okuma-yazma farkındalığı ve motivasyonlarının arttırılmasına ,çocuk merkezli olmasına ,oyun ,proje ,araştırma ve deneyler ,açık uçlu sorular ,basitten-karmaşığa soyuttan-somuta ,neden-sonuç ,problem çözme ve tahmin ,muhakeme ve karar alma ,kelime dağarcığı ,cümle kurabilme becerisi ,ilişki kurma ,ayırt etme ,dikkat ve hafıza ,mekânsal ilişkiler ,grup çalışmaları ve çocuğun kendiliğinden başlattığı etkinliklere /çalışmalara yer verilir.

Programın özellikleri

Geliştirilebilir.

Koşullar doğrultusunda esnetilebilir.

Çocuklarla birlikte planlama ve düzenleme yapmaya olanak tanır.

Çocukların zamanla ortaya çıkan ilgi ve yeteneklerini ,merak ettikleri konuları dikkate alır ve geliştirir.

Çocuk merkezli öğretim ,yöntem ve teknikleri tercih eder.

Oyun ,proje ,araştırma ve incelemeler yaparken ,soru-cevap ,neden-sonuç ilişkisi kurmasına olanak sağlar.

Çocukların grup içerisinde ve bireysel öğrenmelerine fırsat tanır.

Çocuğun zamanı etkili kullanmasına ,oyunlar için gerekli malzemelere ulaşmasına ve kendiliğinden oyunlar başlatmasına olanak verir.

Çocuğun beden ve beyin koordinasyonu oluşturmasını destekler.

Seçilen bir nesneden çıkarımlar elde ederek geliştirmesine imkan tanır.

Hayal ile gerçek arasındaki farkı ayırt etmesine olanak sağlar.

Karar alma yeteneklerinin geliştirilmesine imkan tanır.

Dünya ,gökyüzü ve uzay kavramının bilinç altında geliştirilmesine yer verir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al